Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ többfunkciós, közös irányítású (komplex, összetett feladatrendszerű) kulturális intézmény. Az Orlai ház (hivatalos rövidített nevén) munkatársai öt épületben végzik feladataikat. Az intézményegységek a szakmai sajátosságok maximális figyelembevétele mellett, a tárgyi, személyi feltételek legjobb kihasználására törekedve, a tevékenységek összehangolva végzik a munkájukat az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az intézményi stratégia, az éves munkaterv és rendezvényterv alapján. Az intézmény két ízben is elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.

Scroll to Top